Πληροφορίες - Φορτία

Tα πλοία διαθέτουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για συνεχή παρακολούθηση των γκαράζ, έχοντας έτσι τη δυνατότητα πρόληψης ζημιάς ή ατυχήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των  φορτηγών ψυγείων, υπάρχουν λήψεις ρεύματος 380 Volt, καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση αυτοδύναμων ψυκτικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Για την μεταφορά ειδικών φορτίων, είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση του Tμήματος Cargo στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Ένα φορτίο χαρακτηρίζεται ειδικό όταν:
α) το ύψος του φορτηγού ξεπερνά τα 4 μέτρα.
β) το πλάτος του φορτηγού ξεπερνά τα 2,50 μέτρα.
γ) το συνολικό βάρος του φορτηγού με το φορτίο ξεπερνά τους 40 τόνους.
δ) είναι έμφορτο με φορτίο που, κατ΄ εξαίρεση, μεταφέρεται με Ε/Γ-Ο-Γ πλοία βάσει Π.Δ. 405

Δομικά και γεωργικά μηχανήματα μεταφέρονται μόνο εφόσον είναι λαστιχοφόρα. Διαφορετικά, πρέπει να είναι φορτωμένα σε κατάλληλα για την μεταφορά οχήματα (πλατφόρμες).

H χρέωση του ναύλου - αφού πρώτα γίνουν γνωστά τα χαρακτηριστικά του φορτίου με αποστολή fax ή e-mail στο Tμήμα Cargo της εταιρείας - καθορίζεται μετά από ειδική συμφωνία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά φορτηγού με ειδικό φορτίο, εφόσον δεν τηρούνται από την πλευρά του φορτωτή του φορτηγού όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή μεταφορά του και αν το φορτηγό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών.