Ευκαιρίες Καριέρας

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 

Ευκαιρίες Καριέρας

Σκοπός μας στη BLUE STAR FERRIES είναι να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και φιλοξενίας, στη στεριά και στη θάλασσα, με έμφαση στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η BLUE STAR FERRIES θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της BLUE STAR FERRIES. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της BLUE STAR FERRIES σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση attica-cv@attica-group.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο πατήστε εδώ.


Θέσεις εργασίας στα γραφεία

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στα γραφεία μας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο attica-cv@attica-group.com ή ταχυδρομήστε το στη διεύθυνση:

ATTICA GROUP
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου
17674 Καλλιθέα, Αθήνα


Θέσεις εργασίας στα πλοία

Για πληρώματα και άλλες θέσεις εργασίας στα πλοία μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση.
Ενναλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πρόσληψης και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail seajobs@attica-group.com ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

ATTICA GROUP
Marine Personnel Department
Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου
17674 Καλλιθέα, Αθήνα

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή