Κρατήσεις

Πώς να κάνετε κρατήσεις

  • Επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ή με τα Λιμενικά Γραφεία αναχώρησης και κρατήστε τη θέση σας.
  • 48 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου επιβεβαιώστε την κράτησή σας, για να έχει ισχύ.
  • Για κάθε κράτηση σας δίνεται ένας κωδικός κράτησης (αριθμός κράτησης).
  • Ο κωδικός κράτησης είναι απαραίτητος για την επιβίβασή σας και για όποιες αλλαγές χρειαστεί να κάνετε.


Πού να κάνετε κρατήσεις 
 
Cargo Sales Γραμμών Εσωτερικού

Για όλες τις γραμμές του Αιγαίου, εκτός Κρήτης:
Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210-8919900, Fax: 210-8919909 
e-mail: cargo.domestic@attica-group.com

Για τις γραμμές Ηρακλείου & Χανίων:
Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210-8919760, Fax: 210-8919769 
e-mail: cargo.crete@anek-superfast.com

Λιμενικοί Πράκτορες Γραμμών Εσωτερικού