ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ BLUE STAR

BLUE STAR CHIOS
BLUE STAR CHIOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
0Μήκος (μ): 141,00 Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου
Πλάτος (μ): 21,00 EVEREST Μπαρ
Μέγιστη Ταχύτητα: 27,0 κόμβοι Μπαρ Καταστρώματος EVEREST
Καμπίνες: 72 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.782 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 418 ή 530 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Πλήρης Κλιματισμός Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  
BLUE STAR MYCONOS
BLUE STAR MYCONOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 141,00 Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου
Πλάτος (μ): 21,00 EVEREST Μπαρ
Μέγιστη Ταχύτητα: 26,5 κόμβοι Μπαρ Καταστρώματος EVEREST
Καμπίνες: 29 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.915 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 418 ή 530 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Πλήρης Κλιματισμός Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  
BLUE STAR PATMOS
BLUE STAR PATMOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 145,90 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,2 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 25,5 κόμβοι Self-Sevice Εστιατόριο
Καμπίνες: 90 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 2.000 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 430 ή 600 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR DELOS
BLUE STAR DELOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 145,90 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,2 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 25,5 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 32 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 2.400 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 430 ή 600 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR 1
BLUE STAR 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 176,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 25,7 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 28,0 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 192 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.890 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.718 γραμμικά μέτρα Κατάστημα / Boutique
STABILIZERS Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Πλήρης Κλιματισμός Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Καμπίνες PURE ATM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE STAR 2
BLUE STAR 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 176,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 25,7 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 28,0 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 176 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.854 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.718 γραμμικά μέτρα Κατάστημα / Boutique
STABILIZERS Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Πλήρης Κλιματισμός Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Καμπίνες PURE ATM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE STAR PAROS
BLUE STAR PAROS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 124,20 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 18,9 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,4 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 26 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.474 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 240 ή 360 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR NAXOS
BLUE STAR NAXOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 124,20 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 18,9 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,4 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 26 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.474 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 240 ή 360 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 141,50 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 21,1 κόμβοι Self-Service
Καμπίνες: 131 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.462 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 274 ή 634 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου
BLUE HORIZON
BLUE HORIZON
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 187,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 27,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 23,0 κόμβοι Self-Service Εστιατόριο
Καμπίνες: 164 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.488 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.850 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός ΑTM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE GALAXY
BLUE GALAXY
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 192,00 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 27,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,0 κόμβοι Self-Service Εστιατόριο
Καμπίνες: 176 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.740 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.793 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός ΑΤM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE CARRIER 1
BLUE CARRIER 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Έτος Κατασκευής: 2000 Μήκος (μ): 142,5 μέτρα
Πλάτος (μ): 23,20 μέτρα Ταχύτητα (κόμβοι): 17,56 κόμβων
Γκαράζ: 1.680 lane meters or 120 unaccompanied trucks 12 μονόκλινες καμπίνες
12 Οδηγοί Anti-rolling System
Drivers messroom