ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ BLUE STAR

BLUE STAR PATMOS
BLUE STAR PATMOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 145,90 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,2 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 25,5 κόμβοι Self-Sevice Εστιατόριο
Καμπίνες: 90 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 2.000 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 430 ή 600 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR DELOS
BLUE STAR DELOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 145,90 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,2 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 25,5 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 32 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 2.400 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 430 ή 600 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR 1
BLUE STAR 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 176,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 25,7 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 28,0 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 192 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.890 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.718 γραμμικά μέτρα Κατάστημα / Boutique
STABILIZERS Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Πλήρης Κλιματισμός Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Καμπίνες PURE ATM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE STAR 2
BLUE STAR 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 176,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 25,7 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 28,0 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 176 Self-Service
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.854 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.718 γραμμικά μέτρα Κατάστημα / Boutique
STABILIZERS Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Πλήρης Κλιματισμός Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Καμπίνες PURE ATM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE STAR PAROS
BLUE STAR PAROS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 124,20 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 18,9 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,4 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 26 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.474 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 240 ή 360 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια  Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
BLUE STAR NAXOS
BLUE STAR NAXOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 124,20 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 18,9 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,4 κόμβοι GOODY'S
Καμπίνες: 26 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.474 Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 240 ή 360 γραμμικά μέτρα Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
STABILIZERS ATM
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου  
ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 141,50 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 23,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 21,1 κόμβοι Self-Service
Καμπίνες: 131 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.462 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 274 ή 634 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου
BLUE HORIZON
BLUE HORIZON
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 187,10 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 27,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 23,0 κόμβοι Self-Service Εστιατόριο
Καμπίνες: 164 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.488 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.850 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός ΑTM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE GALAXY
BLUE GALAXY
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Μήκος (μ): 192,00 FLOCAFE Μπαρ
Πλάτος (μ): 27,0 Μπαρ Καταστρώματος FLOCAFE
Μέγιστη Ταχύτητα: 24,0 κόμβοι Self-Service Εστιατόριο
Καμπίνες: 176 Εστιατόριο A la Carte
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.740 Κατάστημα / Boutique
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 780 ή 1.793 γραμμικά μέτρα Ασύρματη σύνδεση Internet (Wi-Fi)
STABILIZERS Τηλέφωνο με κερματοδέκτη
Πλήρης Κλιματισμός ΑΤM
Καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες Αναρρωτήριο / Τηλεϊατρική Κάλυψη
Καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια Ανελκυστήρας / Κυλιόμενες σκάλες
Καθίσματα Αεροπορικού Τύπου Ειδικοί χώροι φύλαξης κατοικιδίων
BLUE CARRIER 1
BLUE CARRIER 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ
Χαρακτηριστικά / Υπηρεσίες
Έτος Κατασκευής: 2000 Μήκος (μ): 142,5 μέτρα
Πλάτος (μ): 23,20 μέτρα Ταχύτητα (κόμβοι): 17,56 κόμβων
Γκαράζ: 1.680 lane meters or 120 unaccompanied trucks 12 μονόκλινες καμπίνες
12 Οδηγοί Anti-rolling System
Drivers messroom

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση αυτού του ιστότοπου και εκείνων που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, ρυθμίσεις άνεσης ή για την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου. Μπορείτε να αποφασίσετε ποια cookies θα πρέπει να επιτρέπονται. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες βάσει αυτών των επιλεγμένων ρυθμίσεων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην Πολιτική Cookies.

Α) Cookies λειτουργικότητας (απολύτως απαραίτητα)Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου/της εφαρμογής μας. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπο bluestarferries.com και στο Bluestar App και να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά τους, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς ενότητες του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών μας δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.

Β) Cookies επιδόσεωνΤα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλοηγείστε στο site. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site. Τα εν λόγω cookies βοηθούν την BLUESTAR FERRIES να βελτιώνει τα ψηφιακά της κανάλια. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με το bluestarferries.com και το Bluestar App, συλλέγοντας και υποβάλλοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Γ) Cookies διαφήμισης (στόχευσης)Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Έτσι, επιλέγοντας αυτά τα cookies, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα μας στοχευμένες διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας.