1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
 2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Διπλή Πιστοποίηση για την Attica Group κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018

Logo Attica Group

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για την

 • λειτουργία Κεντρικών Γραφείων Διοίκησης Ομίλου, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης στόλου πλοίων
 • υλοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευής σκαφών

Οι πιστοποιήσεις ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Με όραμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα είναι ασφαλές και θα διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, η Attica Group εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 και την σχετική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό η Attica Group δεσμεύεται να:

 • Προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της
 • Θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα ΥΑΕ στις επιχειρηματικές της αποφάσεις
 • Προωθεί μία συν-αντίληψη κατά την οποία όλοι οι εργαζόμενοι της Attica Group δεσμεύονται εξίσου για τα θέματα ΥΑΕ
 • Συμμορφώνεται με όλες τις νομοθετικές και λοιπές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ΥΑΕ
 • Εξαλείφει τους κινδύνους ΥΑΕ και ελαχιστοποιεί την διακινδύνευση ΥΑΕ
 • Βελτιώνει διαρκώς το Σύστημα Διαχείρισης για την ΥΑΕ
 • Διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ
 • Εξασφαλίζει την χωρίς περιορισμούς, φραγμούς και διακρίσεις διαβούλευση με τους εργαζομένους, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού χώρου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ο Όμιλος στοχεύει:

 • Στον εντοπισμό και περιορισμό κινδύνων ΥΑΕ σε κάθε επίπεδο του οργανισμού
 • Στον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων ΥΑΕ, με τη συμμετοχή των εργαζομένων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων
 • Στη διερεύνηση όλων των συμβάντων ΥΑΕ, ώστε να εντοπίζονται οι αιτίες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα
 • Στη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ που προκύπτουν από προμηθευτές και συνεργάτες
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων και των συνεργατών του Ομίλου, σχετικά με την ΥΑΕ
 • Στην αξιολόγηση των Εργαζομένων με δείκτες σχετικούς με την ΥΑΕ
 • Στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης και αναφοράς δεικτών ΥΑΕ και στον ορισμό στόχων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης ΥΑΕ
 • Στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης του Ομίλου χωρίς να διακυβεύεται η Υ&Α των Εργαζομένων και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις

Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Καλλιθέα, 12 Αυγούστου 2022

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή