Εξαίρεση περιορισμού μίας μετακίνησης με επιστροφή φοιτητών-επιβατών, με πλοία της Ακτοπλοΐας από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 1194/Β/27-3-2021)

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 

Εξαίρεση περιορισμού μίας μετακίνησης με επιστροφή φοιτητών-επιβατών, με πλοία της Ακτοπλοΐας από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 1194/Β/27-3-2021)

Σε συνέχεια της από 29/03/21 ενημέρωσής μας, σχετικά με την παράταση του προσωρινού περιορισμού των μετακινήσεων επιβατών με πλοία της Ακτοπλοΐας, από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νεότερη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877 (ΦΕΚ 1194/Β 27-3-2021), εξαιρείται η μετακίνηση των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, το ανωτέρω διάστημα, ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη σελίδα 14402 στ) Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

Για την περ. (ιζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά αποκλειστικά μια μετακίνηση με επιστροφή, έχει συνολική χρονική ισχύ εβδομήντα δύο (72) ωρών και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημέρα και ώρα έναρξης μετακίνησης, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο για τον σκοπό των σπουδών του/της και αποτελεί τον προορισμό του/της, καθώς και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή φοίτησης. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. στ) φέρει υποχρεωτικά μαζί του/της α) την απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθωσης, β) την απόδειξη λύσης της σύμβασης μίσθωσης, εκτυπωμένες από τον ιστότοπο https://www.aade.gr mytaxisnet, καθώς και γ) αστυνομική ταυτότητα.

Η παρούσα εγκύκλιος τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 06:00, έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή