1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟ 21/03/20 ΩΡΑ 06:00 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/04/20 ΩΡΑ 06:00

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα  Παρασκευή 20/03/20, από τις 6 το πρωί της 21ης Μαρτίου 2020, θα επιτρέπεται  η μετακίνηση με τα πλοία της Ακτοπλοΐας μόνο των μονίμων κατοίκων, καθώς και ορισμένων κατηγοριών επιβατών, των μέσων που απαιτούνται για την τροφοδοσία των νησιών, ενώ θα επιτρέπεται και η επιστροφή όσων θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. 

Ο  προσωρινός περιορισμός  των μετακινήσεων επιβατών δια θαλάσσης δεν ισχύει για :

α) τους μόνιμους κατοίκους των νησιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα. 

β)  τους μόνιμους κατοίκους νησιών που μετακινούνται μεταξύ νησιών που εξυπηρετούνται από πλοία που εκτελούν Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας. 

γ) το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους. 

δ) τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και το εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας. 

ε) το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάσης φύσεως του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τους ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας. 

στ) τους μετακινούμενους για λόγους έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, εφόσον τούτο σαφώς  αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά. 

Η ιδιότητα των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών και επιβεβαιώνεται κατά την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία. 

Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας θα πιστοποιείται κατά και πριν την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία. 

Ειδικά για την περίπτωση των μονίμων κατοίκων, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη είτε ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη είτε, για τα νησιά που εξυπηρετούνται με Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο. 

Οι περιορισμοί της παρούσας απόφασης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 21/03/2020 και ώρα 06:00 έως και 21/04/2020 και ώρα 06:00.
 

Καλλιθέα, 20 Μαρτίου 2020

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή