1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση για την απόρριψη συμμετοχής της Blue Star Ferries στον μειοδοτικό Διαγωνισμό του Υ.Ν.Α.

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε τα αποτελέσματα του μειοδοτικού διαγωνισμού του ΥΝΑ για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31.10.2013 (αρ. Πρωτ. 3327.1/56/12), σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού απέρριψε τη συμμετοχή της εταιρείας μας, κατά τρόπο που θίγει την κοινή λογική και δημιουργεί ερωτηματικά για την άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης στη Χώρα μας.

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή σε μία πρωτοφανή προσπάθεια εξεύρεσης λόγων αποκλεισμού μας, και μη δυνάμενη να εντοπίσει πραγματικό λόγο για το σκοπό αυτό, «εφηύρε» καινοφανείς και άκρως πρωτότυπους τυπικούς λόγους αποκλεισμού μας από το διαγωνισμό.

 

Δεδομένου λοιπόν, ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα το οποίο επιλέγει να αφήσει τα νησιά μας χωρίς συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, γιατί δήθεν λείπει μία λέξη από μία πρόταση ή γιατί δεν έχει προσκομισθεί μια σφραγίδα που όχι μόνο δεν απαιτείται από την προκήρυξη αλλά έχει και δια νόμου καταργηθεί, η εταιρεία μας δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ενημερώσει το επιβατικό κοινό και τους νησιώτες μας ότι είναι υποχρεωμένη να σταματήσει τη δρομολόγηση του πλοίου της ΔΙΑΓΟΡΑΣ από τις γραμμές Πειραιάς-Πάτμος-Λειψοί-Λέρος-Κάλυμνος-Κως-Σύμη-Ρόδος και επιστροφή και Πειραιάς-Αστυπάλαια-Κάλυμνος-Κως-Νίσυρος-Τήλος-Ρόδος και επιστροφή από 01.11.2012.

 

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την εξέλιξη αυτή που δείχνει ότι δυστυχώς η πορεία της Χώρας μας προς την αποκατάσταση ενός ευνομούμενου και λειτουργικού Ευρωπαϊκού Κράτους είναι ακόμα μακρά.

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου, 2012

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

1) Στην από 18-01-2012 επιβεβαίωση εγγραφής P&I, δεν αναγράφεται ρητά η συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου ιστ του προοιμίου της προκήρυξης (ΠΔ 06/12, ΦΕΚ 07Α/20-01-12), όπως προβλέπεται στην παρ. 3β του Παραρτήματος Ι της προκήρυξης και δεν προκύπτει παρεχόμενη κάλυψη για αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη, από απαιτήσεις που έχουν αιτία την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη των μελών του πληρώματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο (αρ. 3 παρ. 2 εδάφιο ε ν.2932/2001).
2) Στην υπ’ αριθμ. 2850540939 εγγυητική επιστολή συμμετοχής Τράπεζας Πειραιώς, αναγράφεται η δρομολογιακή γραμμή, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η φράση «και επιστροφή», όπως προβλέπεται στην παρ. 6 β) του Παρατήματος Ι της προκήρυξης, σε συνδυασμό με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.
3) Δεν έχει προσκομιστεί ΦΕΚ ανακοίνωσης τελευταίου Δ.Σ. (επικυρωμένο), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της προκήρυξης.
4) Έχει προσκομιστεί ελλιπές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του βιβλίου μετόχων καθότι δεν συμπεριλαμβάνεται η σελίδα με την πράξη θεώρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Το πιστοποιητικό P&I Club που προσκόμισε η εταιρεία μας είναι απολύτως σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια πρακτική έκδοσης των διεθνών αυτών πιστοποιητικών. Το ίδιο ακριβώς έγγραφο είχαμε άλλωστε καταθέσει και στους προηγούμενους διαγωνισμούς χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
2. Δεν θεωρούμε ότι είναι άξιο σχολιασμού.
3. Η εταιρεία μας υπέβαλλε Ανακοίνωση της αρμόδιας Περιφέρειας για την καταχώρηση στο ΜΑΕ των νέων στοιχείων που αφορούν το νέο Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς κατά το χρόνο προετοιμασίας του φακέλου το σχετικό ΦΕΚ δεν είχε ακόμα εκδοθεί. Την ίδια πρακτική έχουμε ακολουθήσει και στο παρελθόν χωρίς ουδέποτε να έχει υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.
4. Το φωτοτυπικό αντίγραφο του βιβλίου μετόχων που προσκόμισε η εταιρεία μας είναι καθόλα πλήρες, καθώς πουθενά στην προκήρυξη δεν αναφέρεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται σελίδα με την πράξη θεώρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή