1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απαγορευτικό απόπλου - Τροποποιήσεις δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

Έγγραφο συγχώνευσης Attica & Blue Star

Α) ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Β) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 23.12.2008

Η «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 19.12.2008, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του Εγγράφου του άρθρου 4 του ν.3401/2005 (εφεξής το Έγγραφο) για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Το Έγγραφο της Συγχώνευσης θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από 22.12.2008 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες των εταιρειών, www.bluestarferries.com και www.attica-group.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.ase.gr . Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει με νεώτερες ανακοινώσεις, την ημερομηνία έγκρισης της Συγχώνευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, με την προϋπόθεση λήψης της έγκρισης Συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος στο Έγγραφο, οι μετοχές της Εταιρείας θα παύσουν να διαπραγματεύονται από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008 (τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης 23.12.2008).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα (αρμόδιος κ. Δημήτριος Σουρής, τηλ. 210 8919040).

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή