1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ - Επιμέλεια προγράμματος ​Bluestarino Festival

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ είναι ανεξάρτητη οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών (μη Κερδοσκοπικό Σωματείο) με κύρια δραστηριότητα τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών σε παιδιά, εφήβους και νέους, σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, στις τέχνες και τον πολιτισμό, ώστε να έχουν  περισσότερες ευκαιρίες και επιλογές για το μέλλον τους. Καθώς θεωρούμε αυτά τα αγαθά αναγκαία και απαραίτητα για  την προσωπική τους ολοκλήρωση, προσβλέπουμε στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα διευκολύνουν ολοένα και περισσότερους να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Από την αρχή της δημιουργίας του, ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ως Σωματείο, παρέχει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, με καινοτόμα εκπαιδευτικά και εικαστικά προγράμματα αλλά και με τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, προσφέροντας βοήθεια και στήριξη σε παιδιά, εφήβους και νέους- ανεξάρτητα από ταυτότητα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, καταγωγή, εθνικότητα, πολιτικά ή θρησκευτικά πιστεύω. Όλες οι υπηρεσίες του ΑμΚΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ παρέχονται δωρεάν.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή