Διαδικασία Επιβίβασης

Οι διαδικασίες επιβίβασης και η έκδοση παραστατικών ξεκινούν αρκετές ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.

Ο οδηγός θα πρέπει να βρίσκεται στο λιμάνι τουλάχιστον 3 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου, διαφορετικά θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λιμενικό πράκτορα, ώστε να μην ακυρωθεί η κράτησή του.

Σε δρομολόγια αυξημένης κίνησης και ζήτησης, τηρείται λίστα αναμονής στα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της Blue Star Ferries, στο εκάστοτε λιμάνι αναχώρησης.

Μετά την έκδοση όλων των αναγκαίων παραστατικών από την Εταιρεία και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ο οδηγός θα πρέπει να φέρει το φορτηγό στον ειδικό χώρο στάθμευσης, δίπλα στο πλοίο και να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος για τη σωστή επιβίβαση και απόβαση του οχήματος στο πλοίο.

Είναι απαραίτητο ο οδηγός να βρίσκεται κοντά στο φορτηγό του κατά τη διάρκεια της επιβίβασης.

Η εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη στην περίπτωση που ο οδηγός απουσιάζει από το φορτηγό του κατά την ώρα της επιβίβασης, με αποτέλεσμα να χάσει την αναχώρηση.