Προ-Επιβίβασης Έντυπο

ΠΡΟ-ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ (COVID-19)

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, όλοι οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν το «Προ-Επιβίβασης Έντυπο Εντοπισμού Επιβάτη» και να το παραδίδουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου, μαζί με το εισιτήριό τους, κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση.

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (pdf)


Ειδική ενημέρωση για το «Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση»